eDrilling innfører Trainee program for fremtidens teknologiguruer og -ledere.

eDrilling introduserte i dag sitt Trainee-program, for de som ønsker å jobbe innen simulering, og har som mål å endre teknologi (og kanskje spesielt teknologi innen energi sektoren) verden.

eDrilling’s Trainee Program har som mål å gi fremtidige teknologiledere og -guruer en morsom og utfordrende start på karrieren. Det gjør vi ved å gi en bred og dyp innføring i hva og hvordan en teknologiledende bedrift opererer, samt utsette kandidatene for store utfordringer og ansvar, samt kravstore kunder og samarbeidspartnere. Dette sammen med en mentor som også har som oppgave å hjelpe til med å stake ut kursen for en fremtidig karriere.

“Det er viktigere enn noen gang å få tak i, og å utvikle, de gode talentene,” sier Tor Olav Schibevaag, administrerende direktør i eDrilling. “Når alt går veien, vil alle til oljerelaterte yrker, mens når næringslivsavisene har «oljesmellen» som hashtag, vender de næringen ryggen. Vi glemmer ofte at det viktigste vi har ikke er oljen, men ledelsen innen teknologien som finner, utvinner, og utvikler den. Skal vi fortsette å ha den, noe som er være eller ikke være for norsk oljeindustri, må vi tiltrekke og utvikle de beste hjernene og hjertene i landet. I dag mer enn noen gang.»

Om eDrilling
eDrilling er en ledende leverandør av bore og brønnoptimiserings løsninger, som hjelper olje og gass industrien med å redusere kostnader, forbedre sikkerheten, og øke effektiviteten I boreoperasjonene. Mer informasjon på www.edrilling.no.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Tor Olav Schibevaag, Adm Dir, +47 915 99 307, tos@edrilling.no